HOOFDREDACTIE ︎︎︎ Kluger Hans, tijdschrift

Van 2013 tot en met 2016 was ik hoofdredacteur van het Vlaamse literaire tijdschrift Kluger Hans. Kluger Hans veranderde onder mijn hoofdredacteurschap in een tijdschrift dat zich toelegde op debuterende auteurs.


Er werd uitdrukkelijk gezocht naar kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en er werd ruimte vrijgemaakt om beeldende kunst in wisselwerking met literatuur te laten treden. Het experiment en de verrassing stond voorop.

Als literair tijdschrift kenmerkte Kluger Hans zich door zijn keuze voor maatschappelijke betrokkenheid en artistieke vorm en inhoud. Door middel van een thematische inslag werd er gezocht naar een eigenzinnig en authentiek perspectief op de wereld.

Het tijdschrift ging ook podiumevenementen organiseren onder de naam Literaire Schurft. Deze aparte poot van het tijdschrift nam steeds een andere gedaante aan; er werden theatervoorstellingen, literatuurvoordrachten, rondleidingen en recitals geprogrammeerd. In 2017 droeg ik de fakkel over aan Jonas Vanderschueren.BEELDEN© Pim Cornelussen